GO_GLOBAL – DEFINICJA WYSOKIEJ I ŚREDNIOWYSOKIEJ TECHNIKI WG EUROSTATU

Załącznik nr 1 GO_GLOBAL.PL

Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

DEFINICJA WYSOKIEJ I ŚREDNIOWYSOKIEJ TECHNIKI WG EUROSTATU

Dział(y) gospodarki (wg NACE Rev. 2)

A. Zaawansowana technika w przemyśle:

21. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

26. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

B. Średnio-zaawansowana technika w przemyśle:

20. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

25.4 Produkcja broni i amunicji

27. Produkcja urządzeń elektrycznych

28. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

29. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep

30.2 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

30.9 Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

32.5 Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych

C. Usługi zaawansowanej techniki

59. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

60. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

61. Telekomunikacja

62. Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane

63. Działalność usługowa w zakresie informacji

72. Badania naukowe i prace rozwojowe

1 Opracowano na podstawie dokumentu EUROSTAT pt. „’High-technology’ and ‚knowledge based services’ aggregations based on NACE Rev. 2”

2017-05-20T11:09:06+00:00