PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ – DOTACJE DLA FIRM – PRO-EXPORT 2017-05-14T07:16:33+00:00

PROGRAM OPERACYJNY

INTELIGENTNY ROZWÓJ

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej
Typ projektów – badania przemysłowe i prace rozwojowe – prace rozwojowe – prace rozwojowe
Beneficjenci – przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa
Instytucja pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 Terminy naborów  kwiecień-lipiec 2016 – dla MSP III-IV kwartał 2016 – dla MSP w regionach słabiej rozwiniętych III kwartał 2016 – dla dużych przedsiębiorstw

Jesteś zainteresowany tym konkursem – napisz do nas: dotacje@pro-export.pl

 7 stycznia 2016 – 29 lutego 2016 IV kwartał 2016

Jesteś zainteresowany tym konkursem – napisz do nas: dotacje@pro-export.pl

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R Działanie 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Typ projektów – badania przemysłowe i prace rozwojowe

– prace rozwojowe

INNOCHEM

INNOTEXTILE

INNOSBZ

Poddziałanie 1.3.1

Wsparcie projektów badawczo- rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa Poddziałanie 1.3.2

Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – BRIdge VC

Beneficjenci – przedsiębiorstwa – konsorcja przedsiębiorstw Podmiot wdrażający fundusz funduszy
Instytucja pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 Terminy naborów  Jesteś zainteresowany tym konkursem – napisz do nas: dotacje@pro-export.pl  Jesteś zainteresowany tym konkursem – napisz do nas: dotacje@pro-export.pl
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii
Typ projektów Tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. I – budowanie kompleksowego systemu wsparcia procesu transferu technologii do przedsiębiorstw w formule otwartych innowacji, II – dokapitalizowanie funduszu venture capital, wspierającego inwestycje rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oparte o zastosowania technologii (przede wszystkim pozyskanych w ramach I komponentu działania lub w modelu zgodnym z interwencją realizowaną w ramach I komponentu) pozyskanych w formule otwartych innowacji.
Beneficjenci – przedsiębiorstwa I komponent: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. II komponent: podmiot wdrażający instrument finansowy.
Instytucja pośrednicząca Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
 Terminy naborów  1 marca – 29 kwietnia 2016 1 września – 31 października 2016 Jesteś zainteresowany tym konkursem – napisz do nas: dotacje@pro-export.pl  Projekt Pozakonkursowy
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Typ projektów Usługi proinnowacyjne (powiązane z aktywnością badawczo-rozwojową lub innowacyjną), świadczone przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu Usługi badawczo-rozwojowe polegające na opracowaniu:

a) nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego;

b) nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

Usługi skierowane do członków Krajowych Klastrów Kluczowych:

a) wspomagające internacjonalizację oferty klastra 1;

b) związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

– działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej;

– działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania

Beneficjenci mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych – członkowie Krajowych Klastrów Kluczowych mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 Instytucja wdrażająca  PARP  PARP  PARP  PARP
Terminy naborów 18 stycznia – 18 marca 2016 IX 2016 – II 2017 6.06.2016 – 30.01.2017 30.11.2015 – 9.12.2016 22.10.2015 – 31.03.2016 18.07.2016 – 20.01.2017

Jesteś zainteresowany tym konkursem – napisz do nas: dotacje@pro-export.pl

AKTUALNOŚCI

DOTACJE DLA POIR

CHCESZ UZYSKAĆ DOTACJĘ?

UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ KONSULTACJĘ I SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG

Zadzwoń +48 500 252 070 lub napisz i umów się na darmowe konsultacje
  • Kompleksowe wsparcie
  • Pomoc w zakresie pełnego finansowania
  • Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami
  • Rozliczenie dotacji
  • Wsparcie działu księgowego
  • Doświadczenie – nasi specjaliści pozyskują dotacje od 2003 roku
  • Monitoring funduszy europejskich dla firm