RPO ŁÓDZKIE – konkurs 2.3.1: Innowacje w MŚP. Termin naboru 30 września – 23 listopada 2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 I.

Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

  • wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R;
  • wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje;

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do maksymalnie 55% wydatków kwalifikowanych – mikro i małe przedsiębiorstwa do maksymalnie 45% wydatków kwalifikowanych – średnie przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 9 000 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000 zł.

TERMINY

Termin ogłoszenia konkursu: 29 sierpnia 2016 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 września 2016 r., a kończy 23 listopada 2016 r.

DOKUMENTY

WZÓR WNIOSKU część 1  

WZÓR WNIOSKU część 2  

WAŻNE – KRYTERIA WYBORU –  wyciąg z załącznika 3 SZOOP z punktacją

Jeśli jesteś zainteresowany tym konkursem – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! NAPISZ LUB ZADZWOŃ 508 258 333
2017-05-20T11:07:57+00:00